Katolicki socjolog: Im więcej homoseksualistów w sutannach, tym więcej nadużyć


Home   >   Wiadomości

Katolicki socjolog: Im więcej homoseksualistów w sutannach, tym więcej nadużyć
Fot. Pixabay

Wzrost statystyk dotyczących molestowania dokonywanego przez ludzi Kościoła jest uzależniony od zwiększania się grona homoseksualnych księży – twierdzi amerykański badacz.

 

Opublikowany w listopadzie 2018 roku raport amerykańskiego Ruth Institute, zatytułowany Is Catholic Clergy Sex Abuse Related to Homosexual Priests? („Czy nadużycia seksualne duchowieństwa mają związek z homoseksualnymi księżmi?”), pokazuje silną zależność między wzrostem liczby kapłanów przejawiających pociąg do osób tej samej płci a wybuchem kryzysu nadużyć obyczajowych w Kościele katolickim. Stephen Wynne z Church Militant przeprowadził wywiad z autorem tego dostępnego w Internecie raportu – socjologiem, ks. prof. D. Paulem Sullinsem.

 

Rozmówca katolickiego portalu przeanalizował dane dotyczące molestowania nieletnich z raportu John Jay College of Criminal Justice oraz wziął pod uwagę ekspertyzę gazety „Los Angeles Times” na temat liczby homoseksualnych księży w Stanach Zjednoczonych. Badania wykazały „niemal wzajemnie jednoznaczną współzależność między wzrostem homoseksualnego duchowieństwa i subkultur w seminariach a wykorzystywaniem seksualnym nieletnich”.

Dziennikarz Church Militant zauważa, że tzw. John Jay Raport jest często przytaczany jako argument na to, że kryzys nadużyć seksualnych nie ma nic wspólnego z homoseksualizmem. Ks. Sullins twierdzi:

 

- Badacze z John Jay College dowodzili, że kryzys nie miał nic wspólnego z orientacją seksualną, ponieważ nie znaleźli korelacji między częstotliwością molestowania a liczbą księży homoseksualnych. W rzeczywistości nie patrzyli na żadne dane na temat homoseksualnych księży, ale opierali swoje wnioski na próbkach klinicznych i doniesieniach mediów.

 

Ja analizuję rzeczywiste dane pochodzące z badań, w których księża informują o swojej orientacji seksualnej, a które to badania pokazują, że istnieje bardzo silna współzależność pomiędzy częstotliwością molestowania a odsetkiem ofiar płci męskiej. Stąd, biorąc pod uwagę argumentację z John Jay Report i po prostu stwierdzając fakt empiryczny, seria nadużyć seksualnych wobec dzieci w latach 70. i 80. XX wieku była silnie powiązana ze skoncentrowaną obecnością homoseksualistów wśród katolickiego duchowieństwa.

 

Raport księdza Sullinsa wykazuje spadek przypadków nadużyć seksualnych, ale nie tak mocny, jak niektórzy przypuszczają: – Odkryłem, że przypadki wykorzystywania seksualnego w ostatnim dziesięcioleciu to tylko około jednej czwartej tego, co było w latach osiemdziesiątych, kiedy osiągnęły one swoje apogeum, jednak w ostatniej dekadzie wzrosły one o 17 procent – podkreślił. Także badania komisji kościelnej wskazują, że przypadki nadużyć mogą niestety znowu wzrastać.

Widoczny jest też spadek ofiar płci męskiej, a wzrost ofiar płci żeńskiej. Amerykański duchowny komentuje te dane w ten sposób:

 

Od roku 2000 do 2016 odsetek ofiar wykorzystywania seksualnego przez księży wśród dzieci płci męskiej spadł z 74 procent do 34 procent. Największą przyczyną tej zmiany (...) jest to, że bardzo niewielu homoseksualistów zostało wyświęconych na księży w ciągu tego okresu. Innymi słowy wykorzystywanie seksualne chłopców wzrosło, kiedy wyświęcono więcej homoseksualnych księży w latach osiemdziesiątych XX wieku, a spadło teraz, gdyż od lat osiemdziesiątych do czasów obecnych wyświęcono mniej homoseksualnych księży.

 

Na pytanie o rolę odegraną przez biskupów w szerzeniu się kryzysu wykorzystywania seksualnego ks. D. Paul Sullins zauważa: – W przeszłości biskupi umożliwili ten kryzys wyświęcając homoseksualistów do kapłaństwa mimo jasnych wskazówek papieży, że nie należy tego robić. Biskupi także pozwolili, by księża wciąż molestowali dziecięce ofiary, czasami chroniąc ich przed wyjawieniem i potajemnie płacąc, by ofiary zachowały milczenie.

 

Dzisiaj biskupi wspólnie powiększają problem brakiem przejrzystości w kwestii roli, jaką odegrali w umożliwieniu nadużyć seksualnych i unikając głoszenia politycznie niewygodnych nauk Kościoła o grzeszności zachowania homoseksualnego czy ideałów homoseksualnego stylu życia – dodaje socjolog.

Dziennikarz Church Militant w rozmowie z ks. Sullinsem poruszył również temat listu apostolskiego motu proprio Vos estis lux mundi papieża Franciszka, który czyni arcybiskupów metropolitów odpowiedzialnymi za dochodzenie w kwestiach nadużyć seksualnych biskupów. Dziennikarz zadał pytanie, czy biskupom można ufać, że będą się nawzajem nadzorować. Ks. Sullins stwierdził:

 

Nie można. Biskupi słusznie i mądrze są faktycznie niezależni w swoich własnych diecezjach w większości kwestii związanych z dyscypliną kościelną. Nie są oni powołani do tego, by być policjantami, nie wobec swoich księży, a zwłaszcza nie wobec siebie nawzajem. Jedyną osobą, która może dyscyplinować biskupa jest Ojciec Święty. Nawet gdyby biskupi mogli to robić, mocno wątpię w to, aby w kwestii nadużyć seksualnych duchowieństwa biskupi posiadali wolę pociągnięcia siebie nawzajem na poważnie do odpowiedzialności. Widać wyraźnie, że nie zrobili tak w roku 2002 i nie jest prawdopodobne, by uczynili to dzisiaj.

 

 

Źródło: ChurchMilitant.com

Jan J. Franczak

 

 

 

 


DATA: 2019-06-19 17:46
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
3
 
 
 
Comment on the article
Nick *:
Your opinion *:
wyślij opinie
Regulations
Click to read

1. It is forbidden to publish comments on the forum that:
- promote deviant behavior, contrary to the natural law;
- offend the Catholic faith and the Catholic Church;
- contain obscenity (pursuant to Art. 3 of the Act of 7 October 1999 On the Polish Language);
- contain information burdening other persons with accusations which have not been proven (Art. 23 of the Civil Code);
- lead to copyright infringement (Act of 4 February 1994 On Copyright and Related Rights);
- contain links to and addresses of other websites, personal details, contact information or e-mail addresses;
- are advertisements or spam (have no relation to the commented article);
- are direct, brutal attacks on interlocutors or call for aggression against them;
- are inappropriate in the context of information about the death of a public or private person;
- contain remarks addressed to the editorial team of PCh24.pl (we really appreciate them but we ask for e-mail contact as only then we can assure that they will be delivered to the persons responsible for the service content).

 

2. All comments contravening item one of the present Rules will be removed by the moderator.

 

Komentarze

Jak mi żal tych usanaukowców nawet jeśli to "katolicki" socjolog tyle że lewicujący. zwiększona ilość homokapłanów to zagrożenie dla dzieci i większe ich wykorzystywanie, a zwiększona ilość homocywili to bezpieczeństwo i cudowne rodziny dla dzieci. Lewactwo w całej swej tolerancji dla części rowerowych dyskryminuje jednych, a wywyższa drugich wszystko to z nienawiści do kościoła. Z tego wynika że jak mądry homuś to sutanny nie ubierze tylko damską kieckę albo w stringach skórzanych bryka. W przeciwnym wypadku cała ta lewacka tolerancja rozbije się na sutannie.
4 miesiące temu / banita
 
Z wyników tych badań wynika też coś innego: przynajmniej setka dzieci każdego roku staje się ofiarą wykorzystywania seksualnego przez księży. Horror!!!
4 miesiące temu / myśl
 
Bóg i Sodoma. Jakoś tak prosto się kojarzy.
4 miesiące temu / szpulas11
 


 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Fundacja Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.