Ks. Stanisław Małkowski: Katoliku, musisz wybrać! Chcesz wiecznie istnieć czy wiecznie żyć?


Home   >   Wiadomości

Ks. Stanisław Małkowski: Katoliku, musisz wybrać! Chcesz wiecznie istnieć czy wiecznie żyć?
By Bartosz Zieliński (Own work) [CC BY 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/1.0)], via Wikimedia Commons

„Odrzucenie zła nie oznacza odrzucenia tego, który zło czyni, a nawet z nim niesłusznie się utożsamia na własną szkodę doczesną i zgubę wieczną. Nienawiść wobec zła nie oznacza nienawiści wobec człowieka, który dopóki żyje, może od zła się odłączyć poprzez nawrócenie, aby żyć nie tylko częściowo i tymczasowo, ale na zawsze i w pełni”, pisze na łamach tygodnika „Warszawska Gazeta” ks. Stanisław Małkowski.

 

Kapłan w swoich rozważaniach nawiązuje do Listu do Hebrajczyków, w którym zostaliśmy wezwani do naśladowania Chrystusa: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (…), który tak wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie ze strony grzeszników (…), abyśmy nie ustawali złamani na duchu”.

 

„Zatwardziali grzesznicy sprzeciw wobec ich grzechów odnoszą do siebie, skarżąc się, jakoby byli prześladowani. Identyfikują się przy tym z własnym złem, z którym przecież mogliby się rozstać, gdyby chcieli uniknąć piekła i wyrzec się współdziałania z diabłem na swoją zgubę”, podkreśla ks. Małkowski.

 

Duchowny zwraca uwagę, że Pan Bóg pragnie naszego zbawienia, czyli „życia na zawsze we wspólnocie miłości”, nawet jeśli nasze „myślenie i postępowanie bywa zaprzeczeniem miłosierdzia i sprawiedliwości”. Dodaje przy tym, że Stwórca „nikogo do miłości nie zmusza”, ale do samego końca daje każdemu z nas „możliwość przyjęcia szczęścia wiecznego”.

 

„Miłosierdzie darowane jest znakiem i możliwością ocalenia. Znakiem miłości gotowej przebaczać jest odróżnienie człowieka od zła, które czyni”, podsumowuje ks. Małkowski.

 

Źródło: tygodnik „Warszawska Gazeta”

TK


DATA: 2019-08-16 10:51
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
24
 
 
 
Comment on the article
Nick *:
Your opinion *:
wyślij opinie
Regulations
Click to read

1. It is forbidden to publish comments on the forum that:
- promote deviant behavior, contrary to the natural law;
- offend the Catholic faith and the Catholic Church;
- contain obscenity (pursuant to Art. 3 of the Act of 7 October 1999 On the Polish Language);
- contain information burdening other persons with accusations which have not been proven (Art. 23 of the Civil Code);
- lead to copyright infringement (Act of 4 February 1994 On Copyright and Related Rights);
- contain links to and addresses of other websites, personal details, contact information or e-mail addresses;
- are advertisements or spam (have no relation to the commented article);
- are direct, brutal attacks on interlocutors or call for aggression against them;
- are inappropriate in the context of information about the death of a public or private person;
- contain remarks addressed to the editorial team of PCh24.pl (we really appreciate them but we ask for e-mail contact as only then we can assure that they will be delivered to the persons responsible for the service content).

 

2. All comments contravening item one of the present Rules will be removed by the moderator.

 

Komentarze

Proroctwa się spełniają. Zamęt i chaos w Kościele, a autentycznie wierni Chrystusowi i powołaniu kapłani nauczający "tak, tak - nie, nie" tak jak to czyni ks. Stanisław, to już tylko jednostki, w dodatku przez przełożonych uciszani i spychani na margines.
5 miesięcy temu / Ruben
 
Prawda
5 miesięcy temu / Kira
 
Piękne kazanie, oby więcej właśnie takich przekazów w mediach katolickich i nie tylko.
5 miesięcy temu / kwiatek77
 
Rzm 1:20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty ? wiekuista Jego potęga oraz bóstwo ? stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się oni wymówić od winy, Rzm 1:21 ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Rzm 1:22 Podając się za mądrych, stali się głupimi. Rzm 1:23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Rzm 1:24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Rzm 1:25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Rzm 1:26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na
5 miesięcy temu / Trzeba pamięta
 
@axe, to prawda, co piszesz. Jednak jest i prawda kolejna: w czym upatrywałbym ratunku dla siebie, gdyby się okazało, że znalazłem się w takiej właśnie, grzechowej sytuacji, która mnie zaślepiła. I o to trzeba się modlić i pościć dla nich właśnie, bo nasze słowa same często nie wystarczą bez Bożego zmiłowania nad grzesznikiem. Niektóre złe duchy to już nawet tylko modlitwą i postem...
5 miesięcy temu / sp
 
proste słowa, proste rzeczy, my to wiemy, natomiast duża część osób ma przyćmiony rozum, bo trwanie w grzechu to spowodowało, że wygadują i postępują wbrew rozumowi i prawdzie.
5 miesięcy temu / axe
 


 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.