Kto trafi do Nieba?


Home   >   Religia

Kto trafi do Nieba?

Czy dużo ludzi dostanie się do nieba? Kto się tam dostanie? Jest to bardzo ważne zagadnienie, ale nie potrafimy na nie odpowiedzieć.

Choć Pan Jezus nic o tem nie mówił, sądzę, że nie jest to tylko prosta ciekawość z naszej strony, jeśli pokornie zbliżymy się do tego pytania i postaramy się dać odpowiedź.


Sądząc po ludzku, odpowiedź tak by wyglądała: Większa część tych, którzy nie zostali potępieni, zaraz po śmierci nie może się dostać do nieba; wpierw musi przejść przez ogień czyśćcowy, dopiero po odbytej pokucie dostanie się do Królestwa Bożego.


Tak wygląda ludzka odpowiedź. Ale na podstawie ufności i nadziei chrześcijańskiej, zdaje mi się, że możemy dać bardziej pocieszającą odpowiedź. O człowieku, który całe życie starał się żyć według woli Bożej - dzięki Bogu takich ludzi i dziś jest dużo - o człowieku, który był uczciwy, obowiązkowy, żył religijnie, swoje upadki, grzechy, wady opłakiwał łzami skruchy, i oczyścił się w konfesjonale, przystępował do Komunii świętej, umarł zaopatrzony sakramentami - można powiedzieć, że już w chwili śmierci usłyszał słowa, które Chrystus powiedział łotrowi na. krzyżu: „Zaprawdę mówię tobie, dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23,43).

Dobrze jest co dzień modlić się o dobrą śmierć. Wielu prosi o dobrą śmierć, ale przez to pragną, by nie musieli dużo cierpieć, długo chorować, tylko spokojnie, bez boleści umrzeć. Owszem i o to można prosić Boga. Ale przede wszystkim módlmy się, żebyśmy nie umarli bez sakramentów; przepych, wieńce, kwiaty, mowy pogrzebowe nic nie znaczą, ale stokroć ważniejszą rzeczą jest, żebyśmy umarli pogodzeni z Bogiem.


Bp dr Tihamer Toth, Wierzę w życie wieczne, Kraków 1937, s. 152-153.


DATA: 2019-11-20 04:32
AUTOR: BP DR TIHAMÉR TÓTH
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
18
 
 
 


 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.