Nasz kanał RSS
 
 

Protestantyzacja Kościoła ogromnym zagrożeniem dla katolików! Wykład prof. Marcina Karasa. VIDEO


Dzisiejsi protestanci są protestantami liberalnymi, bezwyznaniowymi. To zagrożenie dla nich samych, ale w jeszcze większym stopniu dla katolików. Protestantyzm to kryzys, bunt, sprzeciw, protest wobec tego co trwałe. Protestantyzm liberalny jest płynny, nieokreślony w doktrynie, dyscyplinie i moralności. Na tym polega główne zagrożenie dla współczesnych katolików, gdyż katolicyzm jest przeciwieństwem tego co nieokreślone. Kościół wie, jak należy określać, gdyż tego nauczył Chrystus, apostołowie i XX wieków Magisterium – powiedział prof. dr hab. Marcin Karas z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie pt. „Wpływy protestantyzmu na myślenie współczesnego katolika” w ramach konferencji „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia”.

 
  

  

 

 

  


DATA: 2018-06-08 14:44:00
 
Przekaż znajomemu:
 
 
 
drukuj
 
 
 
Comment on the article
Nick *:
Your opinion *:

Komentarze

cyt" porozmawiać o Jezusie" -ale to piękne by było ,od tego się zaczęło w katakumbach
2 dni temu / ala do stanowczy
 
Kolejny raz określenie "protestantyzm" jest stosowane nieprecyzyjnie, jako epitet, synonim wszelkiego zła w Kościele. Dobrze choć, że mówca przyznał się, że używa je w oderwaniu od jego realnego, reformacyjnego desygnatu. Bezpośredni, szeroki wpływ liberalnego protestantyzmu na katolików zasadniczo miał i ma miejsce tylko w Niemczech, a stamtąd już za pośrednictwem biskupów, księży i teologów. W Polsce i wielu innych krajach bezpośrednio istnieje wpływ amerykańskiego protestantyzmu charyzmatycznego, który jest radykalnym wrogiem protestantyzmu liberalnego i ekumenizmu. Zbędne złośliwości pod adresem "piosenek i gitary" odnoszą się też do nurtu charyzmatycznego, a nie liberalnego. Oczekuję rzetelności i precyzji.
7 dni temu / Michael Tav
 

 
NOWOŚCI
 
 
 
 
 
 
12345... 73 
WYBRANE DLA CIEBIE
 
 
 

 


Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Fundacja Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.