Przygotowanie do modlitwy


Home   >   Religia

Przygotowanie do modlitwy

Najważniejszym jest samo przystąpienie do modlitwy. Trzeba o nim zawczasu myśleć. Pierwszą i główną rzeczą w przystąpieniu do modlitwy jest, abyśmy mieli wielkie wyobrażenie o ważności i potrzebie takiej modlitwy, czyli medytacji, abyśmy byli przekonani, iż to jest akt najważniejszy, jaki spełniamy w ciągu dnia wraz z przyjęciem Najświętszego Sakramentu, które jest wykończeniem tego aktu, bo to jest akt obcowania z Panem Bogiem.

Jeżeli dla światowców myśl, iż mają o tej lub o tej godzinie z monarchą rozmawiać, zaprząta całą ich uwagę i do tego kierują oni wszystkie swe czynności, o ileż bardziej my obowiązani jesteśmy pamiętać przez cały dzień na ten akt uroczysty rozmowy z Bogiem, przypominając, cośmy z rana uradzili z Panem Bogiem i postanowili, aby duch tej rozmowy rozlewał się na wszystkie nasze czynności. A z drugiej strony, taka pamięć na ową uroczystą chwilę rozmowy z Panem Bogiem jest najlepszym do następnej rozmowy przygotowaniem.

Tym sposobem, nie tylko będziemy w owej ciągłej prośbie o pomoc i łaskę, ale będziemy w tej głębokiej modlitwie i podniesieniu ducha, do którego wejdziemy przygotowani ową poprzednią modlitwą, tym zaś podniesieniem ducha przygotowywać się będziemy do następnej modlitwy. I to jest owo przygotowanie, o którym wspomina Pismo Św., mówiąc: Przed modlitwą przygotuj duszę twoją (Syr 18, 23), przygotowanie dodatnie. Dobre jest także i przygotowanie ujemne, tj. oddalanie wszelkich myśli niepotrzebnych; ale w każdej rzeczy strona dodatnia jest najważniejszą. Naturalnie, że jak o wszystko, tak i o to powinniśmy prosić Pana Boga, aby nam dał poznać ważność modlitwy i tą ważnością się przejąć.

Ks. Piotr Semenenko CR, O modlitwie, Kraków 2006, s. 95-96.


DATA: 2019-09-20 06:33
AUTOR: KS. PIOTR SEMENENKO
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
10
 
 
 


 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.