Rodzice skarżą Barnevernet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Home   >   Wiadomości

Rodzice skarżą Barnevernet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Fot. Pixabay

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęło szesnaście skarg rodziców na rząd Norwegii. Sprawy dotyczą pogwałcenia prawa do poszanowania życia rodzinnego. Wszystkie odnoszą się do działań tej samej instytucji – norweskiego urzędu do spraw dzieci Barnevernet.

 

 

Rodzice krytykują Barnevernet wskazując, że urzędnicy odebrali im dzieci w oparciu o niedostateczne podstawy, całkowicie zakazując lub radykalnie ograniczając możliwość utrzymywania z nimi kontaktu. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. rodzice, którym ograniczono kontakty z dzieckiem do trzech czterogodzinnych spotkań w roku, matka, której pozwolono na kontakt z synem jedynie sześć razy w roku po dwie godziny, ojciec, któremu przyznano możliwość tylko jednego trzygodzinnego spotkania w roku z jego własnymi dziećmi, czy matka, której całkowicie zakazano kontaktów z dwójką jej dzieci, oraz ograniczono możliwość spotykania się z trzecim dzieckiem – informuje instytut Ordo Iuris.

 

Rząd norweski ma teraz możliwość przedstawienia odpowiedzi na stawiane mu zarzuty, a organizacje pozarządowe są zaproszone do składania opinii prawnych „przyjaciela sądu” (amicus curiae) na temat zagadnień prawnych wiążących się z poszczególnymi skargami.

Ordo Iuris zamierza wystąpić do Przewodniczącego Sekcji II ETPC, która będzie rozpatrywała wspomniane skargi, z prośbą o dopuszczenie do udziału we wszystkich szesnastu postępowaniach i umożliwienie przedstawienia jego obserwacji. Prawnicy organizacji przekażą Trybunałowi argumenty udowadniające fundamentalne znaczenie więzi z rodzicami dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz zaprezentują orzecznictwo międzynarodowe wskazujące na odebranie dzieci ich rodzicom jako środek ostateczny, który powinien mieć zastosowanie w absolutnie wyjątkowych przypadkach.

 

Przyjęte do rozpoznania sprawy dają ogromne nadzieje na zmianę norweskiego systemu opieki nad dziećmi, który opiera się o założenie bezwzględnego prymatu państwa nad rodziną – ocenia Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris. – Opisane w nich sytuacje stanowią przykład stosowania zupełnie nieadekwatnych środków względem okoliczności w jakich znajdują się dzieci i rodzice. W niedawnym orzeczeniu w sprawie Blondiny Jansen, Trybunał w Strasburgu wyraźnie stwierdził, że celem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest ponowne zjednoczenie rodziny, a zatem należy podtrzymywać więzi emocjonalne między dzieckiem i rodzicami biologicznymi. Takie stanowisko daje podstawy do przypuszczenia, że i w tych szesnastu sprawach zapadną korzystne dla skarżących wyroki – dodał przedstawiciel instytutu.

 

 

Powody odebrania dzieci rodzicom przez Barnevernet są często błahe: „przewlekłe zmęczenie” matki, niska frekwencja trzylatka w przedszkolu czy rzekome nadużywanie paracetamolu przez rodzica. Jedną z najgłośniejszych medialnie spraw pokazujących skrajnie antyrodzinną praktykę działania tego urzędu był przypadek rumuńsko-norweskiej rodziny Bodnariu, której odebrano piątkę dzieci – przy czym jedno z nich miało ledwie kilka tygodni – i umieszczono je w trzech różnych rodzinach zastępczych. Ostatecznie Barnevernet, pod presją opinii publicznej i rządu rumuńskiego, oddał dzieci rodzicom, którzy wkrótce potem opuścili Norwegię. Obecnie rodzina Bodnariu wystąpiła ze skargą do ETPC, a swoją opinię w sprawie przedłożył również Instytut Ordo Iuris.

 

Eksperci Instytutu przygotowują również raport opisujący z perspektywy systemowej działanie Barnevernet w kontekście międzynarodowych standardów praw człowieka. Wcześniej reprezentowali również Norweżkę Silje Garmo, która wraz z córką otrzymała w Polsce azyl. Decyzja o jego przyznaniu wprost stwierdzała, że w Norwegii naruszono podstawowe prawa kobiety.

 

 

Źródło: Ordo Iuris

RoM

 

 


DATA: 2019-07-22 16:47
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
8
 
 
 
Comment on the article
Nick *:
Your opinion *:
wyślij opinie
Regulations
Click to read

1. It is forbidden to publish comments on the forum that:
- promote deviant behavior, contrary to the natural law;
- offend the Catholic faith and the Catholic Church;
- contain obscenity (pursuant to Art. 3 of the Act of 7 October 1999 On the Polish Language);
- contain information burdening other persons with accusations which have not been proven (Art. 23 of the Civil Code);
- lead to copyright infringement (Act of 4 February 1994 On Copyright and Related Rights);
- contain links to and addresses of other websites, personal details, contact information or e-mail addresses;
- are advertisements or spam (have no relation to the commented article);
- are direct, brutal attacks on interlocutors or call for aggression against them;
- are inappropriate in the context of information about the death of a public or private person;
- contain remarks addressed to the editorial team of PCh24.pl (we really appreciate them but we ask for e-mail contact as only then we can assure that they will be delivered to the persons responsible for the service content).

 

2. All comments contravening item one of the present Rules will be removed by the moderator.

 

Komentarze

I Austrii.
4 miesiące temu / Alessandra
 
A. G.: Z więzienia się w końcu wychodzi, a stamtąd nie ma powrotu. Te dzieci po jakimś czasie "znikają z ewidencji" - resztę sobie dopowiedz...
4 miesiące temu / Bondaree
 
W więzieniu są częstsze widzenia.
4 miesiące temu / A.G.
 
@JARO: Tak trudno wywnioskować z kontekstu historycznego, którego użyłem? Zresztą to Twoje odwołanie do Lisowczyków też jest całkiem niezłe ;
4 miesiące temu / Bondaree
 
@Rafał D. i [email protected] - a jakież to inne metody polecacie? właśnie tak trzeba jak robią, a szczególnie cenna jest działalność Ordo Iuris; tylko rozgłos z negatywnymi konotacjami ostudzi w końcu te ich bolszewickie działania; trzeba się jeszcze wziąć za podobne instytucje zbójeckie w Niemczech i Wlk. Brytanii, gdzie również na masową skalę odbiera się dzieci pod byle pretekstem; trzeba nękać tę bandę, jak Lisowczycy nękali wroga; a u i nas potrzeba w końcu też zrobić z tym porządek; na paskudną "dobrą zmianę" nie liczę; są pseudo - i tu można dopisać różne wyrazy, jak np. patrioci, katolicy, Polacy itd., itp.;
4 miesiące temu / JARO
 
Dokładnie. Tu trzeba innych sposobów.
4 miesiące temu / Rafał D.
 


 

Copyright 2019 by
STOWARZYSZENIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
M. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Fundacja Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.