Rosja ściga i karze za aktywność religijną w sieci


Home   >   Wiadomości

Rosja ściga i karze za aktywność religijną w sieci

Według chrześcijańskiej prawniczki Inny Zagriebiny, przez Rosję narasta trend prawnego ścigania za łamanie surowych zasad prowadzenia działalności misyjnej w sieciach społecznościowych. Prokuratura śledzi tego rodzaju wiadomości nie tylko na stronach organizacji religijnych i osobistych stronach duchowieństwa, ale także aktywnych uczestników tych portali.

 

W 2019 roku wymiar sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej rozpatrzył 388 spraw na podstawie przepisów o „bezprawnej” działalności misyjnej, wymierzając kary 223 osobom fizycznym i prawnym. W większości przypadków były to grzywny, których łączna wartość przekroczyła 3,3 mln rubli (około 188,5 tysięcy złotych). Dane ujawnił Wydział Sądowy Sądu Najwyższego Rosji.

Omawiane przestępstwa są ścigane na podstawie artykułu 5.26 Kodeksu Prawa Administracyjnego Federacji Rosyjskiej, który mówi o „naruszeniu ustawodawstwa o wolności sumienia, wolności wyznania i o stowarzyszeniach religijnych”.

Ogłoszone obecnie liczby są nieco niższe od tych z 2018 roku gdy wszczęto 419 takich spraw przeciw 250 osobom fizycznym i prawnym. Wśród 223 skazanych w kolejnym roku było 131 osób fizycznych, 82 prawne i 10 osób funkcyjnych.

Podobnie jak w latach poprzednich, w większości przypadków wymierzano grzywny – w 2019 było tak w 209 sprawach (w 2018 – 243); 13 przypadków kończyło się ostrzeżeniem a w jednym przypadku oskarżonego skazano na roboty przymusowe. Ponadto w 8 sprawach głównemu wyrokowi towarzyszyła konfiskata mienia a w 7 – wydalenie z kraju; bieg 61 spraw wstrzymano. Łączna wysokość kar pieniężnych, które nabrały mocy prawnej, wyniosła w ubiegłym roku wspomniane już 3,3 miliona rubli (w 2018 – 3,7 mln).

Zdaniem chrześcijańskiej prawniczki Inny Zagriebiny, przez Rosję „przetacza się fala pociągania do odpowiedzialności za łamanie zasad prowadzenia działalności misyjnej w sieciach społecznościowych”. Prokuratura śledzi tego rodzaju wiadomości nie tylko na stronach organizacji religijnych i osobistych stronach duchowieństwa, ale także aktywnych uczestników tych portali.

Kilka lat temu w Rosji uchwalono bardzo represyjną ustawę, zwaną „przepisami Jarowej” (od nazwiska deputowanej, która zgłosiła ich projekt w Dumie Państwowej). Zabrania ona prowadzenia jakiejkolwiek działalności misyjnej (kaznodziejskiej) na zewnątrz budynków wspólnot religijnych, jeśli dany kaznodzieja nie ma oficjalnego dokumentu zezwalającego mu na taką działalność.

W tym kontekście Zagriebina, która wcześniej działała w Gildii Ekspertów ds. Religii i Prawa, wezwała innych blogerów, aby po pierwsze – wskazywali pełną nazwę danej organizacji religijnej, gdy zapraszają na swe wydarzenie wyznaniowe, po drugie – by dysponowali pełnomocnictwami do prowadzenia działalności misyjnej, wreszcie po trzecie – aby w razie wezwania na przesłuchanie, natychmiast skontaktowali się z prawnikiem bądź w razie jego nieobecności skorzystali z art. 51 Konstytucji Rosji i później poprosili prawnika.

Kara, wymierzana osobom prawnym za „nielegalną działalność misyjną” dochodzi do miliona rubli (57,1 tys. zł), a w wypadku osoby fizycznej – do 50 tysięcy rubli.

 

 

Źródło: KAI

RoM

 

 


DATA: 2020-05-27 20:25
 
 
Share:  
 
 
 
drukuj
 
 
 
GOOD TEXT
7
 
 
 
Comment on the article
Nick *:
Your opinion *:
wyślij opinie
Regulations
Click to read

1. It is forbidden to publish comments on the forum that:
- promote deviant behavior, contrary to the natural law;
- offend the Catholic faith and the Catholic Church;
- contain obscenity (pursuant to Art. 3 of the Act of 7 October 1999 On the Polish Language);
- contain information burdening other persons with accusations which have not been proven (Art. 23 of the Civil Code);
- lead to copyright infringement (Act of 4 February 1994 On Copyright and Related Rights);
- contain links to and addresses of other websites, personal details, contact information or e-mail addresses;
- are advertisements or spam (have no relation to the commented article);
- are direct, brutal attacks on interlocutors or call for aggression against them;
- are inappropriate in the context of information about the death of a public or private person;
- contain remarks addressed to the editorial team of PCh24.pl (we really appreciate them but we ask for e-mail contact as only then we can assure that they will be delivered to the persons responsible for the service content).

 

2. All comments contravening item one of the present Rules will be removed by the moderator.

 

Komentarze

@myśl- czyli Rosjanin nie dosc ze o mentalnosci żyda to jeszcze z kulturą turańską- z mongolskich stepów. A Korwin Mikke uważa jego ekscelencje Putina za wzór przywódcy!!
2 miesiące temu / Darius
 
U NAS KWITNIE TERAZ CALKOWITA PRZYCHYLNOSC WLADZ I SWIECKICH I NAJWYZSZYCH KOSCIELNYCH
2 miesiące temu / olek
 
Dum państwowa jest na służbie ancien regime,podobnie rzecz się ma z rosyjską Cerkwią;zabrania się - jak czytamy - prowadzenia jakiejkolwiek "działalności kaznodziejskiej",kary finansowe są dolegliwe a w kodeksie administracyjnym jest paragraf mówiący o "naruszania wolności sumienia i wyznania,itd"; jak się te "przepisy Jarowej" mają do demokracji i w/w kodeksu? Otóż,stare rosyjskie przysłowie mówi,iż praktyka ma się nijak do teorii - i tego się trzymajmy!
2 miesiące temu / t
 
W Rosji nie ma wolności religijnej, bo mają cerkiew całkowicie podporządkowaną służbom. Ewangelizacja jest dla niej zagrożeniem. Jeszcze naród chciałby więcej wolności czy sprawiedliwości.
2 miesiące temu / Mariusz
 
To jest poważne państwo i nie chce pozwolić aby pod przykrywką misji uprawiano politykę tzw. zachodniej demokracji. Na Wschodzie polscy księża niektórzy też próbowali nieść kaganek "prawoczłowieczy" i żle się to kończyło. Chrześcijaństwo wschodnie nie powinno być w Rosji postrzegano jako wrogie katolicyzmowi. Jeśli nie wolno nawracać bezbożnych niewierzących w Chrystusa Żydów, to dlaczego chce się nawracać prawosławnych?
2 miesiące temu / myśl
 
Pokazało się owo nawrócenie Rosji, co to niektórzy się tak ekscytowali, że nastąpiło po poświęceniu przez Jana Pawła II Rosji - oczywiście in pectore. Podobno nawet Łucja potwierdziła, że Niebo przyjęło poświęcenie w takiej formie. Niestety wszystko wskazuje na to, że jednak nie przyjęło. I tak oto Rosja, co to zdaniem niektórych miała być bastionem chrześcijaństwa w zlaicyzowanej Europie, zabrania bez certyfikatu głoszenia wiary chrześcijańskiej i każe mandatami takiej wysokości, że są w stanie doprowadzić do ruiny i więzienia większość Rosjan.
2 miesiące temu / Iw
 


 

Copyright 2020 by
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.