Nasz kanał RSS
 
 

Tomasz Rowiński: Jakich zasad mają trzymać się Polacy, by pozostać Polakami? [VIDEO]

O książce „Królestwo nie z tego świata. O zasadach Polski katolickiej, na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych” z autorem - Tomaszem Rowińskim, rozmawia Jacek Ożóg.
Odtwórz w YouTube
 
 
 
 
NOWOŚCI
 
 
 
 
 
 
123456... 89 
WYBRANE DLA CIEBIE
 
 
 

 


Copyright 2017 by
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI

 

No materials published by www.pch.24.pl may be copied, distributed, redistributed or exploited in any form, including posting on the Internet, without the consent of Fundacja Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi located in Kraków (Publisher). Any use or exploitation of any material in whole or in part violating the law, i.e. without the permission of the Publisher is prohibited under penalty and may be prosecuted.


Requests should be directed to the editorial staff of the website at: [email protected] Permission is granted in written or electronic form.


The content of this website, after obtaining permission, maybe distributed so long as directly under the published material the information about its source (PCh24.pl) and a link to the source page (a link with the attribute rel=”follow”) are included. Permission does not include any illustrations related to texts. This clause does not apply to these users of this website who link any material published on a website in social media.